Menu 

Rhifau Defnyddiol

Cyngor Tref Prestatyn – 01745 857185
Cyngor Sir Ddinbych – 01824 706101
Heddlu os nad yw’n Argyfwng – 101
Cyngor ar Bopeth – 01745 334568
Cwmni Tacsi Robert’s – 01745 888444
Cwmni Tacsi Diane’s – 01745 855536

LATEST FROM INSTAGRAM