Menu 

Siopa ym Mhrestatyn

Ym Mhrestatyn mae siopau annibynnol traddodiadol yn sefyll ochr yn ochr â pharc manwerthu modern. Gallwch wneud eich siopa i gyd ar un ymweliad â’r dref – gallwch brynu cynnyrch Cymreig lleol, nôl rhodd unigryw neu wisg newydd i chi’ch hun r gyfer achlysur arbennig.

Trysorau Gwirioneddol Leol – Stryd Fawr Prestatyn

Mae Stryd Fawr unigryw Prestatyn yn fyrdd o siopau annibynnol amrywiol sy’n siŵr o ddiddanu’r siopwr ymhob un ohonom! O roddion i offer gwersylla, crefftau tŷ i anifeiliaid anwes, dillad ac esgidiau a phopeth rhwng y ddau. Gallwch brynu cynnyrch lleol gan y cigydd a’r pobydd a’r siop ffrwythau a phob math o gynhyrchwyr eraill.

Parc Manwerthu Parc Prestatyn

Mae Parc Prestatyn yn sefyll ar ochr Stryd Fawr Prestatyn ac mae’n gartref i M&S, New Look, River Island, Next, Poundland, Boots, Costa Coffee, Card Factory, Phones 4 U, David J Jones Furniture a Tesco. Mae rhywbeth yno i bawb.

Marchnad Prestatyn

Mae Prestatyn yn croesawu marchnad i’r dref bob Dydd Mawrth, Dydd Gwener a Dydd Sul ac mae arwerthiant cist car ar Ddydd Iau.

WEDDING BLISS

93 High Street
LL19 9BH
Ffôn: 01745 887037

MONARCH

31 – 33 Meliden Rd
LL19 9SD
Ffôn: 01745 854285

LITTLE MOUNTAIN OUTDOORS

38 High Street, LL19 9BB
Ffôn: 01745 859365

ELEVATE YOUR SOLE

108 High Street
LL19 9BH
Ffôn: 01745 886378,

BONNE AMIE

121 High Street
LL19 9AS
Ffôn: 01745 854434

BON DESIGNER MENSWEAR

104 High Street
LL19 9BH
Ffôn: 01745 853983

LATEST FROM INSTAGRAM