Menu 

Eglwysi

A bit of text here introducing the churches section of the website

Presbyteraidd Saesneg

Ffordd Llys Nant,
Prestatyn
Ffôn: (01745) 855657
10.45am a 6.00pm
10.30am Ysgol Sul

Visit Website

Capel Rehoboth

(Cymraeg)
Stryd Fawr, Prestatyn
Ffôn: 01745 853469
10.30am – 5.30pm
10.30am Ysgol Sul

Visit Website

Tystion Jehofa

Neuadd y Deyrnas y
Tystion Jehofa
Fford Penrhwylfa,
Prestatyn
Ffôn: 01745 855586

Visit Website

Eglwys Y Plwyf

Stryd Fawr, Prestatyn
Ffôn: 01745 853780
8am a 10.30am Y Cymun Sanctaidd
a’r Eglwys Iau
Dydd Iau 10am Y Cymun Sanctaidd

Visit Website

Eglwys Yr Ysbryd Glân

Ffordd Fictoria, Prestatyn
Ffôn: 01745 853780
9.30am Y Cymun Sanctaidd
3pm Gosber

Visit Website

Eglwys Y Plwyf Gallt Melyd

Ffordd Gallt Melyd,
Gallt Melyd
Ffôn: 01745 856220
8am, 11am a 6pm
Gwasanaeth y Teulu bob 4ydd Dydd Sul

Visit Website

Eglwys Y Drindod

Ffordd Gronant, Prestatyn
Ffôn: 01745 853483
10.45am a 6.15pm
Eglwys Iau 10.45am
 

Visit Website

Eglwys Ioan Sant

Ffordd yr Orsaf, Prestatyn
Ffôn: 01745 853483
10.45am a 6.15pm
(3.15pm Hyd-Maw)
Eglwys Iau 10.45am

Visit Website

Capel Bethel

(Cymraeg)
Stryd Fawr, Prestatyn. 
Ffôn: 01745 712978
10.30am Ysgol Sul  
& a Gwasanaeth Bore

Visit Website

Capel Salem

(Cymraeg)
Ffordd Talargoch,
Gallt Melyd
 
 
 

Visit Website

Yr Eglwys Bentecostaidd

Eglwys Calfaria
200 Ffordd Fictoria, Prestatyn
Ffôn: 01745 857531
10.30am a 6pm
Cyfarfod gweddi 30 munud
cyn bob gwasanaeth

Visit Website

Eglwys Efengylaidd Deva

Ffordd Pant-y-Celyn, Prestatyn; Ffôn: (01745) 888464
10.00am Gwasanaeth Addoli a Choffa
11.00am Gwasanaeth y Teulu
6.00pm Addoli a Moliant

Visit Website

Yr Eglwys Gatholig

Sant Pedr a Sant Ffransis 6 Rhodfa’r Plas, Prestatyn; Ffôn: (01745) 854304 5.00pm Sad a 10.30am Sul Trefnir Offeren ychwanegol yn yr Haf

Visit Website

LATEST FROM INSTAGRAM