Menu 

Canolfannau Cymunedol

Canolfan Gymunedol Y Jiwbilî

Seabank Drive, Prestatyn, Clwyd,
LL19 7PP Ffôn:01745 852330
Llogi: Mr Battam

Visit Website

Canolfan Gymunedol Gallt Melyd

Ffordd Talargoch Gallt Melyd
LL19 8LA Ffôn:01745 855064
Llogi: Mr Barnes

Visit Website

Canolfan Gymunedol Tŷ Caradog

Canolfan Gymunedol Tŷ Caradog,
Ffordd Morley, Prestatyn, Clwyd,
LL19 7HG Ffôn:01745 853031

Visit Website

Pencadlys Y Geidiaid

Ffôn: 01745 888270
Llogi: Maureen Payne
 
 

Visit Website

Neuadd Y Seiri Rhyddion, Gallt Melyd

Neuadd y Seiri Rhyddion, Gallt
Melyd Prestatyn LL19 8LA
Ffôn: 01745 857822

Visit Website

Neuadd Eglwys Y Plwyf

Neuadd English Presbyterian
y Plwyf Prestatyn, Ffordd Llys Nant,
Prestatyn. Ffôn: 01745 857822
 

Visit Website

Neuadd Yr Eglwys Bresbyteraidd

Eglwys Bresbyteraidd Saesneg Cymru Ffordd Llys Nant, Ffordd Llys Nant. Prestatyn, Sir Ddinbych LL19 9NH Ffôn :01745 856156

Visit Website

WRVS

Rhodfa’r Brenin, Prestatyn, Clwyd, LL19 9AA Ffôn:01745 856364

Visit Website

Tŷ Pendre

Ffôn:01745 857185
 

Visit Website

LATEST FROM INSTAGRAM