Menu 

Meddygon a Deintyddion

Meddygfa Ganol


Ffordd Pendyffryn
LL19 9DH
Ffôn: 01745 886444
Ffacs: 01745 889831

Visit Website

Meddygfa Cangen Gallt Melyd


Canolfan Gymunedol Gallt Melyd
Ffordd Talargoch
 Gallt Melyd
LL19 8LA
Ffôn: 01745 852165
 

Visit Website

Meddygfa Park House

26 Ffordd Llys Nant LL19 9LN
Ffôn: 01745 854496
Ffacs: 01745 854177
Tu Allan i Oriau: 01745 854496
 
 

Visit Website

Canolfan Ddeintyddol Prestatyn

Stryd Fawr Prestatyn
01745 853817

Visit Website

Deintyddfa Rhodfa’r Rhedyn

Rhodfa’r Rhedyn
01745 887098

Visit Website

Deintyddfa’r Gables

Plas Uchaf Avenue
01745 854693
 

Visit Website

Gwasanaeth Deintyddol Cymuned Gogledd Cymru

Rhodfa’r Brenin
01745 856734
 
 

Visit Website

Argyfwng/Tu Allan I Oriau

Galw Iechyd Cymru – 0845 46047
Meddygfa Tu Allan i Oriau – Morfa Doc
Ysbyty Glan Clwyd – 01745 583910
 

Visit Website

Diffibrilwyr

Mae gan Brestatyn nifer o unedau diffibriliad mewn gwahanol fannau drwy’r dref i gyd. Mae arwyddion mewn ffenestri siopau i ddangos i bobl ymhle mae eu diffibrilwyr agosaf os bydd argyfwng yn codi.

Visit Website

LATEST FROM INSTAGRAM