Menu 

Grwpiau

Canolfan Hamdden Prestatyn

Rhodfa’r Tywysog
Sir Ddinbych
Sir Ddinbych
LL19 8RS

Visit Website

Clwb Pêl-Droed Tref Prestatyn

Clwb Pêl-droed Tref Prestatyn
Bastion Gardens,
Prestatyn, LL19 7LU;
Ffôn: (01745) 856905

Visit Website

Clwb Criced Prestatyn

Clwb Criced Prestatyn
Beach Close,
Prestatyn;
Ffôn: (01745) 852279
 

Visit Website

Clwb Velo Melyd

Llwybr Seiclo Cymru Gyfan
 

 

 

Visit Website

Clwb Tennis Prestatyn

Clwb Tennis Prestatyn
Ffordd Gronant
Prestatyn LL19 9DT
Ffôn: (01745) 85628
 

Visit Website

Clwb Golff Prestatyn

The Paddock
Prestatyn
LL19 9BN
Tel: 01745 854405
 

Visit Website

Clwb Golff Sant Melyd

The Paddock
Prestatyn
LL19 9BN
Tel: 01745 854405

Visit Website

Bowlio Bryn Newydd

Bryn Newydd
Prestatyn

Ffôn: (01745) 887596

Visit Website

Clwb Bowlio Highbury

Highbury Avenue
Prestatyn
Ffôn: (01745) 856787
 

Visit Website

Clwb Bowlio Gallt Melyd

Clwb Bowlio Gallt Melyd 
Roundwood
Ffordd Penrhwylfa
Gallt Melyd
Prestatyn
 

Visit Website

Sglefr Hoci

Hyfforddiant yng Nghanolfan Hamdden Prestatyn
bob Dydd Sadwrn
Cyswllt John Leathwood
Ffôn: (01745) 889277

Visit Website

Hwylio

Os oes gennych unrhyw
gwestiynau neu ymholiadau,
cysylltwch â:
bill@billwinstanley.co.uk
 
 
 

Visit Website

Sesiynau Karate

Canolfan Gymunedol y Jiwbili,
Seabank Drive,
Prestatyn;
Ffôn: (01745) 888624

Visit Website

Rhedeg

Cysylltwch â Rod Smith
22 Lichfield Drive
Prestatyn, LL19 8AP
Ffôn: (01745) 855954

Visit Website

Codi Hwyl

Clwb Codwyr Hwyl Panthers Prestatyn
Canolfan Hamdden Prestatyn
Bob Dydd Mawrth 6pm-7.30pm
Ffôn: 07850462219

Visit Website

Rhannu Gerddi

Os oes gennych le ychwanegol yn eich gardd
neu os hoffech rannu gardd
cliciwch isod i ganfod rhagor.
 

Visit Website

LATEST FROM INSTAGRAM