Menu 

Traethau, Twyni a Neidio'r Tonnau ym Mrhestatyn

TRAETHAU TYWOD EURAID

Mae tri thraeth gan Brestatyn sy’n uno i ffurfio pum milltir o dywod, gyda grwynau creigiau yma ac acw ynddo. Mae’r promenâd yn cysylltu’r traethau ynghyd i greu llwybr syth i gerddwyr a beicwyr.
Mae’r Traeth Ganol, sydd wedi derbyn y wobr glan môr, yn llydan ac yn wynebu tua’r gogledd. Mae’n boblogaidd gyda morwyr a syrffwyr gwynt. Mae digonedd o gyfleusterau gan gynnwys caffis, tafarnau, arcedau chwarae a golff bach i’ch diddanu drwy’r dydd. Mae Llwybr Seiclo Gogledd Cymru, Llwybr Arfordir Gogledd Cymru a Llwybr Enwog Clawdd Offa’n dod at ei gilydd ar lan y môr ac mae Traeth Ganol hefyd yn gartref i nifer o ddigwyddiadau’r dref.

Rhan orllewinol Traeth Prestatyn yw Traeth y Ffrith sydd gerllaw Gerddi’r Ŵyl y Ffrith ac mae’n ffinio gyda’r Rhyl.

Mae Traeth Barkby’n gorwedd ochr yn ochr â Gwesty’r Beaches a Pharc Gwyliau Pontins a man cychwyn Twyni Gronant ac mae’n gartref i Glwb Hwylio Prestatyn.

prestatyn-beaches

NEIDIO’R TONNAU

Mae cefnogwyr chwaraeon dŵr yn dechrau sylweddoli’n gyflym iawn erbyn hyn mor hyfryd yw Traeth Barkby lle mae modd mwynhau cyffro mawr yn ddiogel.

Traeth Barkby yw’r unig draeth ar hyd saith milltir o dywod euraid y Rhyl a Phrestatyn lle mae modd mwynhau chwaraeon dŵr gyda sianel bwiau sy’n cymryd y beiciau jet a’r cychod cyflym allan gan metr yn ddiogel i’r dyfnder cywir.

Mae enw da Prestatyn yn tyfu’n gyflym erbyn hyn ymysg y gymdogaeth chwaraeon dŵr, ac nid oherwydd y cyfleusterau gwych yn unig.

prestatyn-seaside

TWYNI

Mae twyni Gronant, sy’n ardal o dwyni tywod a thraeth ar arfordir Sir Ddinbych rhwng Prestatyn a Gronant, yn rhan o system dwyni fwy estynedig sy’n ymestyn i’r dwyrain tuag at y Parlwr Du, Talacre.

Am fod bywyd gwyllt eithriadol werthfawr yma, mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCW) wedi dynodi’r system dwyni gyfan a’r traeth yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI). Dyma hefyd yr unig ddarn heb ei addasu i raddau mawr sy’n dal i fodoli ar hyd arfordir Gogledd Cymru o system dwyni estynedig. Mewn mannau eraill, mae mur y môr wedi cymryd ei le i raddau mawr. Yn y fan yma mae’n dal i weithredu fel amddiffyniad naturiol gwerthfawr rhag y môr.

Mae Gronant yn unigryw am ei fod yn cefnogi’r unig gytref sydd ar ôl yng Nghymru o wenoliaid y môr bach sy’n bridio.

prestatyn-dunes

LATEST FROM INSTAGRAM