Menu 

Parciau, Gerddi a’r Bryniau

Gerddi

Datblygwyd Gerddi’r Coroni yn 1911 i gofio Coroni’r Frenhines Mary a George V. I ddathlu canfed penblwydd Gerddi’r Coroni plannwyd amrywiaeth o goed arbenigol. Mae hwn yn lle hyfryd i gael picnic neu i ymlacio a darllen llyfr. Gerllaw’r gerddi’n ddiweddar cafwyd gwelliannau i’r man chwarae lle gosodwyd offer chwarae newydd a system ffyrdd fechan i blant bach reidio eu beiciau a dysgu rheolau’r groes werdd.

Ochrau’r Bryniau

O amgylch Prestatyn mae bryniau gwych.
Mae Prestatyn ar arfordir Gogledd Cymru yn Sir Ddinbych. Mae’n swatio rhwng traethau euraid rhagorol ac elltydd prydferth y bryniau, lle mae awyr y mynydd yn cwrdd ag awelon hallt y môr.
Os byddwch yn mynd ar daith i fyny bryniau Gwaenysgor gallwch aros yn yr olygfan a mwynhau’r golygfeydd gwych dros Brestatyn.

Prestatyn Yn Ei Blodau

Mae Prestatyn wedi ennill nifer o dlysau enwog am ei hymdrechion ‘Yn ei Blodau’ gan gynnwys gwobr Medal Aur ac enillydd un o gategorïau Prydain yn ei Blodau.

Parciau Chwarae

Mae parciau a gwasanaethau adloniant yn chwarae rôl hanfodol mewn creu cymunedau iach a bywiog.

Mae’r Gwasanaethau Hamdden, rhan o Gyngor Sir Ddinbych, yn gyfrifol am y chwarae a’r parciau ym Mhrestatyn a Gallt Melyd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw rai o’r safleoedd hyn cysylltwch â’r Gwasanaethau Hamdden ar 01824 712700.

Bastion Road

Bastion Road, Presatyn
LL19 7EY

Gerddi’r Ŵyl Y Ffrith

Ffordd Fictoria Prestatyn
LL19 1AR

Sea Road

Sea Road Prestatyn
LL19 7NN

Gerddi’r Coroni

Ffordd Yr Osaf
LL19 7PF

Ffordd Idwal

Ffordd Idwal Prestatyn
LL19 7PH

Penrhwylfa

Ffordd Penrhwylfa
Prestatyn LL19 8AE

Cwrt Berllan

Ffordd Hirwaun
Prestatyn LL19 8BY

Gerddi’r Cofio

Ffordd Pennant
Gallt Melyd LL19 8LF

Ffordd Tŷ Newydd

Ffordd Ty Newydd
Gallt Melyd LL19 8PQ

South Avenue

South Avenue
Prestatyn LL19 8TH

Parc Bodnant

Lôn Eirlys
Prestatyn LL19 9JZ

Tower Gardens

Ffordd Idwal
Prestatyn LL19 7JG

Pen Tywyn

Pen Tywyn
Prestatyn LL19 7RH

LATEST FROM INSTAGRAM