Menu 

Agendâu a Chofnodion

Mae cyfarfodydd Cyngor Tref Prestatyn yn cychwyn am 6.15pm a chânt eu cynnal yn Siambr y Cyngor, Ffordd Llys Nant.
Maent yn agored i’r cyhoedd.

Mai

Dydd Mercher Mai 14eg
AGM
Pwyllgor Cynllunio’r Dref

Mehefin

Dydd Mercher Mehefin 4ydd
Pwyllgor Cyllid a
Rheoli Pwyllgor Cynllunio Tref

Dydd Mercher 25ain Mehefin
Cyngor Llawn
Pwyllgor Cynllunio Tref

Gorffennaf

Dydd Mercher Gorffennaf 23ain
Pwyllgor Datblygu ac Adfywio Cymuned
Pwyllgor Cynllunio Tref

Awst

Medi

3ydd Medi 2014
Pwyllgor Datblygu ac Adfywio Cymuned
Pwyllgor Cynllunio Tref

24ain Medi 2014 Pwyllgor Cyllid a Rheolaeth
Pwyllgor Cynllunio Tref

Hydref

8fed Hydref 2014
Cyngor Llawn
Pwyllgor Cynllunio Tref

Tachwedd

5ed Tachwedd 2014
Pwyllgor Datblygu ac Adfywio Cymuned
Pwyllgor Cynllunio Tref

Rhagfyr

1af Rhagfyr 2014
Gwobrau Ymdrech Gymunedol 
Seremoni a Chyfarfod y Meiri

17eg Rhagfyr 2014
Cyngor Llawn
Pwyllgor Cynllunio Tref

Ionawr

14eg Ionawr 2015
Pwyllgor Cyllid a Rheolaeth
Pwyllgor Cynllunio Tref

Chwefror

4ydd Chwefror 2015
Cyngor Llawn
Pwyllgor Cynllunio Tref

Mawrth

4ydd Mawrth 2015
Pwyllgor Datblygu ac Adfywio Cymuned
Pwyllgor Cynllunio Tref

25ain Mawrth 2015
Pwyllgor Cyllid a Rheolaeth
Pwyllgor Cynllunio Tref

Ebrill

15fed Ebrill 2015
Cyngor Llawn
Pwyllgor Cynllunio Tref

LATEST FROM INSTAGRAM